FIREYE 85UVF1-1QDK3经销特价
FIREYE 85UVF1-1QDK3经销特价
产品价格:¥1(人民币)
 • 规格:FIREYE 85UVF1-1QDK3经销特价
 • 发货地:厦门
 • 品牌:FIREYE 85UVF1-1QDK3经销特价
 • 最小起订量:1个
 • 诚信商家
  会员级别:标准会员
  认证类型:企业认证
  企业证件:通过认证

  商铺名称:厦门纪扬科技有限公司

  联系人:袁小姐(小姐)

  联系手机:18250824218

  固定电话:0592-18250824218

  企业邮箱:18250824218@163.com

  联系地址:福建厦门市洪莲西路39号

  邮编:

  联系我时,请说是在澳门新葡亰官方登录3522.vip上看到的,谢谢!

  商品详情
    140X14/28
    DC SERVO DRIVE
    9650-00125
    CDE 125HP 480V
    
   200X25/50
    SERVO
    9650-0015
    CDE 15HP 480V
    
   2400-8000
    FOCUS I DRIVE
    9650-0020
    CDE 20HP 480V
    
   2400-8001
    DC DRIVE
    9650-0025
    CDE 25HP 480V
    
   2415-8102
    DC DRIVE
    9650-0030
    CDE320HP 480V
    
   2415-8105
    DC DRIVE
    9650-0040
    CDE 40HP 480V
    
   3135-5011
    POWER BOARD
    9650-0050
    CDE 50HP 480V
    
   4Q2-12
    DC DRIVE
    9650-0060
    CDE 60HP 480V
    
   6045-8105
    5HP 230VAC DRIVE
    9650-0075
    CDE 75HP 480V
    
   60X14/28
    DC SERVO DRIVE
    9650-01100
    CDVE 100HP 480V
    
   6M15
    10HP DC DRIVE
    9650-01125
    CDVE 125HP 480V
    
   6M15M
    10HP DC DRIVE
    9650-0115
    CDVE 15HP 480V
    
   6M30
    40HP DC DRIVE
    9650-01150
    CDVE 150HP 480V
    
   6M30M
    40HP DC DRIVE
    9650-0120
    CDVE 20HP 480V
    
   6M37.5
    50HP DC DRIVE
    9650-0125
    CDVE 25HP 480V
    
   6M37.5M
    50HP DC DRIVE
    9650-0130
    CDVE 30HP 480V
    
   6M4Q15
    20HP DC DRIVE
    9650-0140
    CDVE 40HP 480V
    
   6M4Q15M
    20HP DC DRIVE
    9650-0150
    CDVE 50HP 480V
    
   6M4Q30
    40HP DC DRIVE
    9650-0160
    CDVE 60HP 480V
    
   6M4Q30M
    40HP DC DRIVE
    9650-0175
    CDVE 75HP 480V
    
   6M4Q37.5
    50HP DC DRIVE
    9650-80100
    CDE 100HP 480V
    
   6M4Q56
    75HP DC DRIVE
    9650-80125
    CDE 125HP 480V
    
   6M4Q56M
    75HP DC DRIVE
    9650-8015
     CDVE 15HP AC DRIVE
    
   6M4Q7.5
    10HP DC DRIVE
    9650-8020
    CDE 20HP 480V N1
    
   6M4Q7.5M
    10HP DC DRIVE
    9650-8025
    CDVE 25HP AC DRIVE
    
   6M4Q75
    100HP DC DRIVE
    9650-8030
    CDVE 30HP AC DRIVE
    
   6M4Q75M
    100HP DC DRIVE
    9650-8040
    CDE 40HP 480V N1
    
   6M56
    75HP DC DRIVE
    9650-8050
    CDE 50HP 480V N1
    
   Control Techniques
    Service
    Control Techniques
    Obsolete repair
    
   6M56M
    75HP DC DRIVE
    9650-8060
    CDE 60HP 480V N1
    
   6M7.5
    10HP DC DRIVE
    9650-8075
    CDE 75HP 480V N1
    
   6M7.5M
    10HP DC DRIVE
    9650-81100
    CDVE 100HP 480V N1
    
   6M75
    100HP DC DRIVE
    9650-81125
    CDVE 125HP 480V N1
    
   6M75M
    100HP DC DRIVE
    9650-8115
    CDVE 15HP AC DRIVE
    
   6MD340
    MENTOR I DRIVE
    9650-81150
    CDVE 150HP 480V N1
    
   6MD450
    MENTOR I DRIVE
    9650-8120
    CDVE 20HP 480V N1
    
   6MD4Q340
    MENTOR I DRIVE
    9650-8125
    CDVE 25HP 480V N1
    
   6MD4Q450
    MENTOR I DRIVE
    9650-8130
    CDVE 30HP 480V N1
    
   6MD4Q750
    MENTOR I DRIVE
    9650-8140
    CDVE 40HP 480V N1
    
   6MD750
    MENTOR I DRIVE
    9650-8150
    CDVE 50HP 480V N1
    
   6ME200
    MENTOR I DRIVE
    9650-8160
    CDVE 60HP 480V N1
    
   6ME250
    MENTOR I DRIVE
    9650-8175
    CDVE 75HP 480V N1
    
   6ME300
    MENTOR I DRIVE
    ASP-6
    LYNX 08 MODULE
    
   6ME4Q250
    MENTOR I DRIVE
    BV532/100L-2102
    DC DRIVE
    
   6ME4Q300
    MENTOR I DRIVE
    CD03
    3HP AC DRIVE
    
   6MS125
    MENTOR I DRIVE
    CD110
    1.5HP 460VAC DRIVE
    
   6MS150
    MENTOR I DRIVE
    CD150
    2HP 460VAC DRIVE
    
   6MS200
    MENTOR I DRIVE
    CD150K
    2HP 460VAC DRIVE
    
   6MS4Q125
    MENTOR I DRIVE
    CD220
    3HP 460VAC DRIVE
    
   6MS4Q150
    200HP DC DRIVE
    CD220K
    3HP 460VAC DRIVE
    
   6MS4Q150M
    150HP DC DRIVE
    CD2DX750S
    AC DRIVE
    
   6MS4Q200
    MENTOR I DRIVE
    CD400
    5HP 460VAC DRIVE
    
   7004-0086
    QUANTUM II MDA 3
    CD400K
    5HP 460VAC DRIVE
    
   9200-0027
    DC DRIVE BOARD
    CD550
    7.5HP 460VAC DRIVE
    
   9200-0033
    SD 93 BOARD
    CD550K
    7.5HP 460VAC DRIVE
    
   Control Techniques
    Drive Repair
    Control
    Techniques
    
   9200-0108
    MD 29 BOARD
    CD550K-R
    7.5HP 460VAC DRIVE
    
   9201-0775
    DYNAMIC BRAKING UNIT
    CD75
    1HP 460VAC DRIVE
    
   9201-0791
    DYNAMIC BRAKING UNIT
    CD750
    10HP 460VAC DRIVE
    
   9300-4004
    IN 40 CONTROL BOARD
    CD750K
    10HP 460VAC DRIVE
    
   9300-5000
    MD1 POWER BOARD
    CD75K
    1HP 460VAC DRIVE
    
   9300-5004
    MD4 POWER BOARD
    CD110
    COMMANDER
    
   9300-5021
    MD21 POWER BOARD
    CD1100
    COMMANDER 15HP DRIVE
    
   9300-5100
    MD100 POWER BOARD
    CD1100S
    COMMANDER 15HP DRIVE
    
   9300-5321
    MDA2 INTF BOARD
    CD110K
    COMMANDER 1.5HP DRIVE
    
   9300-5322
    MDA75 POWER BOARD
    CD150
    COMMANDER 2HP DRIVE
    
   9300-5324
    MDA2 POWER BOARD
    CD1500
    COMMANDER 20HP DRIVE
    
   9386-2500
    CONTROL BOARD
    CD150K
    COMMANDER 2HP W/KEYPAD
    
   Control
    Techniques
    Control
    Techniques
    
   9386-2501
    CONTROL BOARD
    CD1850
    COMMANDER 25HP
    
   950-8503A
    QUANTUM II DRIVE
    CD2200
    COMMANDER 30HP
    
   950-8611
    QUANTUM III DRIVE
    CD220K
    COMMANDER 3HP W/KEYPAD
    
   9500-8101
    QUANTUM II DRIVE
    CD3000
    COMMANDER 40HP
    
   9500-8102
    QUANTUM II DRIVE
    CD3700
    COMMANDER 50HP
    
   9500-8103
    QUANTUM II DRIVE
    CD400
    COMMANDER 5HP
    
   9500-8104
    QUANTUM II DRIVE
    CD400K
    COMMANDER 5HP W/KEYPAD
    
   9500-8105
    QUANTUM II DRIVE
    CD4500
    COMMANDER 60HP
    
   9500-8106
    QUANTUM II DRIVE
    CD550
    COMMANDER 7.5HP
    
   9500-8107
    QUANTUM II DRIVE
    CD5500
    COMMANDER 7.5HP
    
   9500-8108
    QUANTUM II DRIVE
    CD550K
    COMMANDER 7.5HP W/KEYPAD
    
   9500-8109
    QUANTUM II DRIVE
    CD750
    COMMANDER CARD
    
   9500-8110
    QUANTUM II DRIVE
    CD7500
    COMMANDER 100HP
    
   9500-8201
    QUANTUM II DRIVE
    CD750K
    COMMANDER W/KEYPAD
    
   9500-8201A
    QUANTUM II DRIVE
    CD75K
    COMMANDER 1HP W/KEYPAD
    
   9500-8202
    QUANTUM II DRIVE
    CDE100HP
    100HP 380/480VAC
    
   9500-8202A
    QUANTUM II DRIVE
    CDE110
    CDE 1.5HP BOOKSHELF
    
   9500-8203
    QUANTUM II DRIVE
    CDE1100NP
    AC DRIVE
    
   9500-8203A
    QUANTUM II DRIVE
    CDE1100S
    CDE 15HP BOOKSHELF
    
   9500-8204
    QUANTUM II DRIVE
    CDE125HP
    125HP 380/480VAC
    
   9500-8204A
    QUANTUM II DRIVE
    CDE150
    CDE 2HP BOOKSHELF
    
   9500-8205
    QUANTUM II DRIVE
    CDE1500
    CDE 15.0KW 480V
    
   9500-8205A
    QUANTUM II DRIVE
    CDE15HP
    15HP 380/480VAC
    
   9500-8206
    QUANTUM II DRIVE
    CDE20HP
    20HP 380/480VAC
    
   9500-8206A
    QUANTUM II DRIVE
    CDE220
    CDE 3HP BOOKSHELF
    
   9500-8302
    10-20HP DC DRIVE
    CDE2200
    CDE 22.0KW 480V
    
   9500-8303
    15-30HP DC DRIVE
    CDE25HP
    25HP 380/480VAC
    
   Control
    Techniques
    Control
    Techniques
    
   9500-8305
    30-60HP DC DRIVE
    CDE3000
    CDE 30.0KW 480V
    
   9500-8306
    50-100 HP DC DRIVE
    CDE30HP
    30HP 380/480VAC
    
   9500-8307
    75-150HP DC DRIVE
    CDE3700
    CDE 37.0KW 480V
    
   9500-8308
    100-200HP DC DRIVE
    CDE400
    CDE 5HP BOOKSHELF
    
   9500-8309
    125-250HP DC DRIVE
    CDE40HP
    40HP 380/480VAC
    
   9500-8310
    150-300HP DC DRIVE
    CDE50HP
    50HP 380/480VAC
    
   9500-8311
    200-400HP DC DRIVE
    CDE550
    INVERTER
    
   9500-8401
    QUANTUM II DRIVE
    CDE5500
    CDE 55.0KW 480V
    
   9500-8402
    QUANTUM II DRIVE
    CDE60HP
    60HP 380/480VAC
    
   9500-8403
    QUANTUM II DRIVE
    CDE75
    CDE 1HP BOOKSHELF
    
   9500-8404
    QUANTUM II DRIVE
    CDE750
    CDE 10HP BOOKSHELF
    
   9500-8505
    QUANTUM II DRIVE
    CDE7500
    CDE 75.0KW 480V
    
   9500-8506
    QUANTUM II DRIVE
    CDE75HP
    75HP 380/480VAC
    
   9500-8507
    QUANTUM II DRIVE
    CDII110
    1.5HP 460VAC DRIVE
    
   9500-8408
    QUANTUM II DRIVE
    CDII220
    3HP 460VAC DRIVE
    
   9500-8409
    QUANTUM II DRIVE
    CDII220DP
    3HP 460VAC DRIVE
    
   9500-8410
    QUANTUM II DRIVE
    CDII400
    5HP 460VAC DRIVE
    
   950-8411
    QUANTUM II DRIVE
    CDII400CD
    COMMANDER 5HP
    
   9500-8501A
    QUANTUM II DRIVE
    CDII550
    7.5HP 460VAC DRIVE
    
   9500-8502A
    QUANTUM II DRIVE
    CDII550K-R
    7.5HP 460VAC DRIVE
    
   9500-8504A
    QUANTUM II DRIVE
    CDII75
    1HP 460VAC DRIVE
    
   9500-8505A
    QUANTUM II DRIVE
    CDII750
    10HP 460VAC DRIVE
    
   9500-8506A
    QUANTUM II DRIVE
    CDI750ICD
    10HP 460VAC DRIVE
    
   9500-8602
    QUANTUM II DRIVE
    CDII75DP
    1HP 460VAC DRIVE
    
   9500-8602B-R
    10-20HP DC DRIVE
    CDII75ICD
    1HP 460VAC DRIVE
    
   9500-8603
    15-30HP DC DRIVE
    CDL01
    1HP 230VAC DRIVE
    
   Control
    Techniques
    Control
    Techniques
    
   9500-8605
    30-60HP DC DRIVE
    CDL01K
    1HP 230VAC DRIVE
    
   9500-8606
    50-100HP DC DRIVE
    CDL02
    2HP 230VAC DRIVE
    
   9500-8607
    75-150HP DC DRIVE
    CDL02K
    2HP 230VAC DRIVE
    
   9500-8608
    100-200HP DC DRIVE
    CDL03
    3HP 230VAC DRIVE
    
   9500-8609
    125-250HP DC DRIVE
    CDL03K
    3HP 230VAC DRIVE
    
   9500-8610
    150-300HP DC DRIVE
    CDL05
    5HP 230VAC DRIVE
    
   9500-9035
    FXM5 10A
    CDL05K
    5HP 230VAC DRIVE
    
   9500-9036
    FXM5 20A
    CDLE10HP
    10HP 208/230VAC
    
   9566-0030
    X & Y AXIS DRIVE
    CDLE15HP
    15HP 208/230VAC
    
   9566-0070
    Z AXIS DRIVE
    CDLE20HP
    20HP 208/230VAC
    
   9600-0010
    CDE 10HP 240V
    CDLE25HP
    25HP 208/230VAC
    
   9600-0015
    CDE 15HP 240V
    CDLE30HP
    30HP 208/230VAC
    
   9600-0020
    CDE 20HP 240V
    CDLE40HP
    40HP 208/230VAC
    
   9600-0025
    CDE 25HP 240V
    CDLE60HP
    60HP 208/230VAC
    
   9600-0030
    CDE 30HP 240V
    CDLE7.5HP
    7.5HP 208/230VAC
    
   9600-0040
    CDE 40HP 240V
    CDS150
    2HP MOTOR CONTROL
    
   9600-0050
    CDE 50HP 240V
    CDS220
    MOTOR CONTROL
    
   9600-0060
    CDE 60HP 240V
    CDV1100
    COMMANDER 11.0KW
    
   9600-0075
    CDE 7.5HP 240V
    CDV1500
    COMMANDER 15.0KW
    
   9600-0110
    CDVE 10HP 240V
    CDV1850
    COMMANDER 18.5KW
    
   9600-0115
    CDVE 15HP 240V
    CDV2200
    COMMANDER 22.0KW
    
   9600-0120
    CDVE 20HP 240V
    CDV3000
    COMMANDER 30.0KW
    
   9600-0125
    CDVE 25HP 240V
    CDV3700
    COMMANDER 37.0KW
    
   9600-0130
    CDVE 30HP 240V
    CDV4500
    COMMANDER 45.0KW
    
   9600-0140
    CDVE 40HP 240V
    CDV5500
    COMMANDER 55.0KW
    
   9600-0150
    CDVE 50HP 240V
    CDV7500
    COMMANDER 75.0KW
    
   9600-0160
    CDVE 60HP 240V
    CDV9000
    COMMANDER 90.0KW
    
   9600-0175
    CDVE 7.5HP 240V
    CDVE40HPICD
    40HP 460VAC DRIVE
    
   9600-6075
    DOMINAX DD75
    CDVE1500
    CDE 15.0KW 480V
    
   9600-61100
    DOMINAX DD1100
    CDVE1850
    CDE 22.0KW 480V
    
   9600-6150
    DOMINAX DD150
    CDVE3000
    CDE 30.0KW 480V
    
   9600-6220
    DOMINAX DD220
    CDVE3700
    CDE 37.0KW 480V
    
   9600-6400
    DOMINAX DD400
    CDVE4500
    CDE 55.0KW 480V
    
   Control
    Techniques
    Control
    Techniques
    
   9600-6550
    DOMINAX DD550
    CDVE7500
    CDE 75.0KW 480V
    
   9600-6750
    DOMINAX DD750
    CDVE9000
    CDE 90.0KW 480V
    
   9600-8010
    CDE 10HP 240V N1
    CHEETAH02
    DC DRIVE
    
   9600-8015
    CDE 15HP 240V N1
    CIMR-PCD40P7
    1.5HP FC2 DRIVE
    
   9600-8020
    CDE 20HP 240V N1
    CLDE50HP
    50HP 208/230VAC
    
   9600-8025
    CDE 25HP 240V N1
    DB-220-NP
    AC SERVO DRIVE
    
   9600-8030
    CDE 30HP 240V N1
    DB-420
    AC SERVO DRIVE
    
   9600-8040
    CDE 40HP 240V N1
    DB1100
    DIGITAX DRIVE
    
   9600-8050
    CDE 50HP 240V N1
    DB140
    DIGITAX DRIVE
    
   9600-8060
    CDE 60HP 240V N1
    DB420
    DIGITAX DRIVE
    
   9600-8075
    CDE 7.5HP 240V N1
    DB600
    DIGITAX DRIVE
    
   9600-8110
    CDVE 10HP 240V N1
    DB600NP
    AC SERVO DRIVE
    
   9600-8115
    CDVE 15HP 240V N1
    DB750
    DIGITAX DRIVE
    
   9600-8120
    CDVE 20HP 240V N1
    DBE-220
    AC SERVO DRIVE
    
   9600-8125
    CDVE 25HP 240V N1
    DBE-600
    AC SERVO DRIVE
    
   960-8130
    CDVE 30HP 240V N1
    DBE-750
    AC SERVO DRIVE
    
   9600-8140
    CDVE 40HP 240V N1
    DCD140X14/28
    DC SERVO DRIVE
    
   9600-8150
    CDVE 50HP 240V N1
    DCD140X25/50
    DC SERVO DRIVE
    
   9600-8160
    CDVE 60HP 240V N1
    DCD140X8/16
    DC SERVO DRIVE
    
   9600-8175
    CDVE 7.5HP 240V N1
    DCD60X10/20
    DC SERVO DRIVE
    
   9650-00100
    CDE 100HP 480V
    DCD60X14/28
    DC SERVO DRIVE
    
   DCD60X3/6
    DC SERVO DRIVE
    V110
    VECTOR 1.5HP 380/460V
    
   DCD60X7/14
    DC SERVO DRIVE
    V1100
    VECTOR 15HP 380/460V
    
   DD1100
    DOMINAX 9600-61100
    V150
    VECTOR 2HP 380/460V
    
   DD150
    DOMINAX 9600-6150
    V150ICD
    2HP 460VAC DRIVE
    
   DD220
    INVERTER
    V1500
    VECTOR 20HP 380/460V
    
   DD400
    DOMINAX 9600-6400
    V1850
    VECTOR 25HP 380/460V
    
   DD550
    DOMINAX 9600-6550
    V2200
    VECTOR 30HP 380/460V
    
   DD75
    DOMINAX 9600-6075
    V3000
    VECTOR 40HP 380/460V
    
   DD750
    DOMINAX 9600-6750
    V3700
    VECTOR 50HP 380/460V
    
   DF110
    DYNAMAX FLUX VECTOR
    V400
    FLUX VECTOR DRIVE
    
   DF1100S
    DYNAMAX FLUX VECTOR
    V4500
    VECTOR 60HP 380/460V
    
   DF150
    DYNAMAX FLUX VECTOR
    V550
    VECTOR 6.50HP 380/460V
    
   DF220
    DYNAMAX FLUX VECTOR
    V5500
    VECTOR 75HP 380/460V
    
   DF400
    DYNAMAX FLUX VECTOR
    V75
    VECTOR 1HP 380/460V
    
   Control
    Techniques
    Control
    Techniques
    
   DF550
    DYNAMAX FLUX VECTOR
    V750
    VECTOR 10HP 380/460V
    
   DF75
    DYNAMAX FLUX VECTOR
    V7500
    VECTOR 100HP 380/460V
    
   DF750
    DYNAMAX FLUX VECTOR
    VB110
    VECTOR 1.5HP 380/460V
    
   DIN1220150B
    DINVERTER
    VB1100
    VECTOR 15HP 380/460V
    
   F3N2E
    2HP DC DRIVE
    VB150
    VECTOR 2HP 380/460V
    
   F3N5C
    DC DRIVE
    VB220
    VECTOR 3HP 380/460V
    
   F3N5E
    5HP DC DRIVE
    VB400
    VECTOR 5HP 380/460V
    
   F3R2C
    1-2HP DC DRIVE
    VB550
    VECTOR 7.5HP 380/460V
    
   FXM4
    FIELD REGULATOR
    VB75
    VECTOR 1HP 380/460V
    
   FXM5
    FIELD CONTROL
    VB750
    VECTOR 10HP 380/460V
    
   FXM-5
    DRIVE
    VBE1100S-105
    DRIVE
    
   KIF1019
    KEYBOARD/JOYSTICK
    VBE750
    VECTOR DRIVE
    
   KIF3019-MSOF
    KEYBOARD/TRACKBALL
    VC150
    3HP 230VAC DRIVE
    
   LX1100
    MAXAX 300 EMC
    VC150D
    3HP 230VAC DRIVE
    
   LX400
    MAXAX 100 EMC
    VC55
    .75 230VAC DRIVE
    
   LX700
    MAXAX 200 EMC
    VC55M
    .75 230VAC DRIVE
    
   LYNX-16
    DC DRIVE
    VC75
    1HP 230VAC DRIVE
    
   LYNX-8-110
    DC DRIVE
    VC75D
    1HP 230VAC DRIVE
    
   LYNX-SM-16
    DC DRIVE
    VC75-150
    AC DRIVE
    
   M105-14M
    20-50HP DC DRIVE
    VCD55
    AC DRIVE
    
   Control
    Techniques
    Control
    Techniques
    
   M105-14RL
    MENTOR II
    VCD75-150
    AC DRIVE
    
   M105R-141CD
    20-50HP DC DRIVE
    VCDII55
    AC DRIVE
    
   M105R-14M
    20-50HP DC DRIVE
    VCDII75
    AC DRIVE
    
   M1054-14M
    MENTOR II REGEN
    VR3000
    V3000 CT GMBH
    
   M1200-14M
    MENTOR II NON-REGEN
    VR4001
    V75 CT GMBH
    
   M1200R-14M
    MENTOR II  REGEN
    VR4002
    V150 CT GMBH
    
   M155-14ICD
    MENTOR II DC DRIVE
    VR4005
    V400 CT GMBH
    
   M155-14M
    30-60HP DC DRIVE
    VR4007
    V550 CT GMBH
    
   M155-14RL
    30-60HP DC DRIVE
    VR4010
    V750 CT GMBH
    
   M155R-14
    MENTOR II DC DRIVE
    WA0075
    PATRIOT DD75
    
   M155R-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA0150
    PATRIOT DD150
    
   M15R-14RL
    10HP 460VAC DRIVE
    WA0220
    PATRIOT DD220
    
   M1850-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA0400
    PATRIOT DD400
    
   M1850R-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA0550
    PATRIOT DD550
    
   M210-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA0750
    PATRIOT DD750
    
   M210R-14M
    50-100HP DC DRIVE
    WA1001
    VISION I DRIVE
    
   M25-14M
    5-10HP DC DRIVE
    WA1002
    VISION I DRIVE
    
   M25R-141CD
    MENTOR II DRIVE
    WA1003
    VISION I DRIVE
    
   M25R-14GB
    5-10HP DC DRIVE
    WA1100
    PATRIOT DD1100
    
   M25R-14ICD
    5-10HP DC DRIVE
    WA2001
    VISION II DRIVE
    
   M25R-14M
    5-10HP DC DRIVE
    WA2002
    VISION II DRIVE
    
   M25RGB14
    5-10HP DC DRIVE
    WA2003
    VISION II DRIVE
    
   M350-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA2005
    VISION II DRIVE
    
   M350R-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA2007
    VISION II DRIVE
    
   M420-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA2010
    VISION II DRIVE
    
   M4205-411200
    MENTOR II 5HP
    WA2101
    VISION II DRIVE
    
   Control
    Techniques
    Control
    Techniques
    
   M4205-41120A
    5HP 460V DC DRIVE
    WA2102
    VISION II DRIVE
    
   M420R-14M
    100-200HP DC DRIVE
    WA2103
    VISION II DRIVE
    
   M420R-14MBR
    100-200HP DC DRIVE
    WA2105
    VISION II DRIVE
    
   M441A-000000
    30-60HP DC DRIVE
    WA2107
    VISION II DRIVE
    
   M4420-10000
    MENTOR II DRIVE
    WA2110
    VISION II DRIVE
    
   M45-14ICD
    QUANTUM III
    WA2201
    VISION II DRIVE
    
   M45-14M
    7.5-20HP DC DRIVE
    WA2203
    VISION II DRIVE
    
   M45R-14ICD
    7.5-20HP DC DRIVE
    WA2205
    VISION II DRIVE
    
   M45-14M
    7.5-20HP DC DRIVE
    WA2301
    VISION II DRIVE
    
   M45R-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA2302
    VISION II DRIVE
    
   M550-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA2303
    VISION II DRIVE
    
   M550R-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA2305
    VISION II DRIVE
    
   M700-14ICD
    350HP DC DRIVE
    WA3007
    VISION III DRIVE
    
   M700-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA3010
    VISION III DRIVE
    
   M700R-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA3015
    VISION III DRIVE
    
   M75R-14ICD
    15-30HP DC DRIVE
    WA3020
    VISION III DRIVE
    
   M75R-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA3025
    VISION III DRIVE
    
   M825-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA3030
    VISION III DRIVE
    
   M825R-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA3040
    VISION III DRIVE
    
   M900-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA3050
    VISION III DRIVE
    
   M900R-14M
    MENTOR II DRIVE
    WA3060
    VISION III DRIVE
    
   MAXAX100
    AC SERVO DRIVE
    WA4007
    VISION III DRIVE
    
   MAXAX200
    SINUSOIDAL SERVO
    WA4010
    VISION III DRIVE
    
   MAXAX300
    SINUSOIDAL SERVO
    WA4015
    VISION III DRIVE
    
   MC204
    4-AXIS CONTROL
    WA4020
    VISION III DRIVE
    
   MC216
    16-AXIS CONTROL
    WA4025
    VISION III DRIVE
    
   MD-5
    SNUBBER BOARD
    WA4030
    VISION III DRIVE
    
   MD100
    CONTROL BOARD
    WA4040
    VISION III DRIVE
    
   Control
    Techniques
    Control
    Techniques
    
   MD20
    CONTROL BOARD
    WA4050
    VISION III DRIVE
    
   MD200
    CONTROL BOARD
    WA4060
    VISION III DRIVE
    
   MD20A
    CONTROL BOARD
    WA5015
    VISION III DRIVE
    
   MD475
    FIRING BOARD
    WA5020
    VISION III DRIVE
    
   MDA-1
    CONTROL BOARD
    WA5025
    VISION III DRIVE
    
   MDA-1/MDA-2
    2-BOARD ASSEMBLY
    WA5030
    VISION III DRIVE
    
   MDA6
    FIRING BOARD
    WA5040
    VISION III DRIVE
    
   MX1300
    DIGITAX DRIVE
    WA5050
    VISION III DRIVE
    
   MX1600
    DIGITAX DRIVE
    WA5060
    VISION III DRIVE
    
   MX280
    DIGITAX DRIVE
    WA5075
    VISION III DRIVE
    
   MX440
    DIGITAX DRIVE
    WA5100
    VISION III DRIVE
    
   MX850
    DIGITAX DRIVE
    WA5125
    VISION III DRIVE
    
   SM16
    LYNX DC DRIVE
    WA6015
    VISION III DRIVE
    
   T4023S
    TRACKBALL
    WA6020
    VISION III DRIVE
    
   UNI1401
    .75KW AC DRIVE
    WA6025
    VISION III DRIVE
    
   UNI1403
    1.5KW AC DRIVE
    WA6030
    VISION III DRIVE
    
   UNI1404
    2.2KW AC DRIVE
    WA6040
    VISION III DRIVE
    
   UNI1405
    4.0KW AC DRIVE
    WA6050
    VISION III DRIVE
    
   UNI2401
    5.5KW AC DRIVE
    WA6060
    VISION III DRIVE
    
   UNI2402
    7.5KW AC DRIVE
    WA6075
    VISION III DRIVE
    
   UNI2402VTC
    7.5KW AC DRIVE
    WA6100
    VISION III DRIVE
    
   UNI2403
    11KW AC DRIVE
    WA6125
    VISION III DRIVE
    
   UNI3401
    15KW AC DRIVE
    WA6150
    VISION III DRIVE
    
  在线询盘/留言
 • 0571-87774297  
  ,